Lĩnh vực hoạt động

- Mỹ thuật tổng hợp

-Thiết kế, thi công cải tạo nội ngoại thất karaoke